Uitzicht door inzicht
DOOR LOS TE LATEN ONSTAAT RUIMTE VOOR NIEUWE DINGEN
"
"

Outplacement

Het begeleiden bij verandering van werkkring is ruim 25 jaar onze specialiteit. Wij werken individueel, je ontmoet geen andere klanten zodat, jouw privacy optimaal is gewaarborgd.

Plan van aanpak:

Kennismaken, samen een voorstel creëren en deze, ter afstemming, naar de aanstaande ex-werkgever zenden of bespreken. Na goedkeuring kunnen we aan de slag.

Eerste fase:

Analyse van de kansen en aandachtsvelden met een onderzoek naar gewenste scholing en/of begeleiding. Vast dienstverband of als zelfstandige de vleugels uitslaan? Indien je wenst kan de TimeWaver gebruikt worden als individuele psychologische analyse methodiek. Alles wat gewenst is voor jouw welzijn en toekomst kan worden aangewend.

Tweede fase:

Afhankelijk van jouw wensen kun je gebruik maken van ons relatienetwerk. Dit wordt als maatwerk met je doorgenomen, van ideeën krijg je ideeën. Gewoon een creatief proces. Daarnaast gebruik je natuurlijk internet met een schat aan informatie. Solliciteren kan je leren.

Zelfwerkzaamheid is een vereiste om succesvol dit traject te vervolmaken. Met raad en daad staan wij klaar om het gezamenlijke doel te behalen. De begeleiding gaat door tot en met het succesvol functioneren in de nieuwe functie.

Algemeen:

Wij kunnen naar eer en geweten inzicht verschaffen maar je beslist zelf wat je met deze inzichten doet.

JE GELIJK OF JE GELUK
"
"